Serdecznie witamy wszystkich internautów na stronie Fundacji "Ostoja". Na stronie tej znajdziecie Państwo informacje dotyczące udzielanej pomocy poszkodowanym przez system prawny i bankowy. Bardzo liczymy na Państwa uwagi, pytania, sugestie i komentarze.
Aktualności O fundacji Multimedia Linki Kontakt
l Lipiec 2017 r
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
O Fundacji

   

    Fundacja „Ostoja” rozpoczęła swoją działalność statutową  12 grudnia 2005 roku, założył ją Andrzej Aumiller. Funkcję Prezesa Rady Fundacji Andrzej Aumiller pełni społecznie.

    Głównymi celami Fundacji jest poprawa stanu obowiązującego prawa, polepszenie kontroli publicznej  i społecznej nad działaniami instytucji finansowych, wspieranie edukacji oraz świadomości i kultury prawnej w społeczeństwie w szczególności w zakresie prawa finansowego, bankowego, podatkowego, gospodarczego, administracyjnego, handlowego i cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, ochrona praw człowieka i dóbr osobistych, w tym w szczególności prawa do obrony, prawa do uczciwego i szybkiego procesu, prawa do informacji publicznej, prawa do własności, przeciwdziałanie praktykom lichwiarskim, naruszającym zasady współżycia społecznego i godzącym w słuszny interes obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

    Obecnie Fundacja ma zarejestrowanych 273 spraw, gdzie zadaniem statutowym  naszej Fundacji  jest działalność na rzecz ochrony praw obywateli i udzielanie pomocy prawnej osobom poszkodowanym na skutek działań różnych instytucji, wymiaru sprawiedliwości, szeroko rozumianych systemów finansowych oraz podmiotów gospodarczych działających sprzecznie z zasadami współżycia społecznego czy normami prawa. Nawiązaliśmy współprace z Kancelariami Adwokackimi oraz ekspertami z zakresu prawa i organów ochrony państwa współpracujących charytatywnie z Fundacją. Zatrudniamy wolontariuszy, których praca w naszej Fundacji jest nie tyle co pomocna ale jakże niezbędna. Dzięki pracy wolontariuszom udzielamy porad prawnych oraz pomagamy poszkodowanym przez system prawny i finansowy pokrzywdzonym z całej Polski. Występujemy przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach objętych celami statutowymi. Fundacja „Ostoja” również deklaruje konkretną pomoc w rozwiązywaniu sporów Banków z jego klientami i dłużnikami.  

    W wielu sprawach pokrzywdzonych zostało wznowione postępowanie dzięki interwencji Fundacji „Ostoja”  bezpośrednio u  Ministra Sprawiedliwości RP Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz innych instytucji mających wpływ na pozytywny przebieg dalszego postępowania.

    Również na skutek interwencji Fundacji „Ostoja” zostały wyemitowane przez TVP 1 w programie „Sprawa dla Reportera” pod redakcją Elżbiety Jaworowicz oraz w programie „Misja Specjalna” wystąpienia poszczególnych osób korzystających z pomocy Fundacji gdzie zostały poruszone indywidualne problemy pokrzywdzonych, których przypadki miały charakter ogólno– społeczny. W wyniku tych emisji, oddźwięk społeczny spowodował reakcję uprawnionych organów, których działania doprowadziły do zamierzonego przez Fundację „Ostoja”  rezultatu.

     Fundacja „Ostoja” poszerzyła zakres pomocy udzielanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wymagającej profesjonalnego wsparcia w skomplikowanych sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości jak również pomocą w organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W ww. turnusie udział bierze około 100 uczestników, przede wszystkim dzieci i młodzież  z najuboższych rodzin - w przeważającej części z małych wiosek, miasteczek i miast.

Dzieci dotknięte są najcięższymi schorzeniami takimi jak: czterokończynowe porażenia, zespół Downa, rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, uszkodzenie centralnego układu nerwowego, zespół Lenoxa – Gastata, zespół Retta, padaczka, psychiczne upośledzenia, zaburzeniami schizotypowymi i niedorozwojem umysłowym.

    Zadaniem Fundacji „Ostoja” jest niesienie pomocy finansowej na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego, którego celem jest częściowe usprawnienie fizyczne i psychiczne uczestników turnusu. Zabiegi odbywają się codziennie. Sprzyja temu forma organizacyjna turnusu  w trakcie której uczestnicy mają zapewnione zabiegi takie jak:

- masaż klasyczny

- gimnastyka indywidualna

- ćwiczenia manualne

- krioterapia

- magnetronic

- pulsotronic

- diodynamika

- aguawibron

- lampa biv

- fotele i maty masujące

- dogoterapia


    Dochody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny, natomiast zgodnie ze statutem Fundacja może być zasilana poprzez subwencje, spadki, zapisy i inne nieodpłatne  przysporzenia otrzymane zarówno z terenu kraju jaki  i zagranicy. Fundacja cały swój dochód przeznacza na działalność statutową.

    Pragniemy Państwa poinformować, iż nasza Fundacja „Ostoja” została wpisana na listę organizacji pożytku publicznego dnia 6 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873).  

Numer konta bankowego: 58 1020 4027 0000 1302 0390 4653
Aktualności O fundacji Multimedia Linki Kontakt
xhtml css
Odwiedzin 2459945(2597114)