Serdecznie witamy wszystkich internautów na stronie Fundacji "Ostoja". Na stronie tej znajdziecie Państwo informacje dotyczące udzielanej pomocy poszkodowanym przez system prawny i bankowy. Bardzo liczymy na Państwa uwagi, pytania, sugestie i komentarze.
Aktualności O fundacji Multimedia Linki Kontakt
l Sierpień 22 r
Nd
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
O Fundacji

  Fundacja „Ostoja” rozpoczęła swoją działalność statutową  12 grudnia 2005 roku, założył ją Andrzej Aumiller. Funkcję Prezesa Rady Fundacji Andrzej Aumiller pełni społecznie.
  Głównymi celami Fundacji jest pomoc osobom pokrzywdzonym przez system finansowy i prawny oraz pomoc w organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
  W dniu 6 kwietnia 2007 roku Fundacja „Ostoja”  została wpisana na listę organizacji pożytku publicznego dnia 6 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873).
   Zadaniem statutowym  naszej Fundacji  jest działalność na rzecz ochrony praw obywateli i udzielanie pomocy prawnej osobom poszkodowanym na skutek działań różnych instytucji, wymiaru sprawiedliwości, szeroko rozumianych systemów finansowych oraz podmiotów gospodarczych działających sprzecznie z zasadami współżycia społecznego czy normami prawa.
   Fundacja „Ostoja” bardzo często otrzymuje informacje ustne, pisemne oraz e-mailowe o osobach pokrzywdzonych przez Instytucje Finansowe i system prawny, które są rejestrowane i rozpatrywane celem rozwiązywania ich problemów. Wiele spraw pokrzywdzonych udało się pozytywnie zakończyć natomiast część spraw z uwagi na skomplikowane procesy nie można było zakończyć pomyślnie.
  Fundacja „Ostoja” nawiązała współprace z Kancelariami Adwokackimi, Radcami Prawnymi oraz ekspertami z zakresu prawa i organów ochrony państwa współpracujących charytatywnie z Fundacją. Zatrudniamy wolontariuszy, których praca w naszej Fundacji jest nie tyle co pomocna ale jakże niezbędna i skuteczna. Dzięki pracy wolontariuszom udzielamy porad prawnych oraz pomagamy poszkodowanym przez system prawny i finansowy pokrzywdzonym z całej Polski. Uczestniczymy w rozwiązywaniu problemów osobom pokrzywdzonym oraz występujemy w ich imieniu przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach objętych celami statutowymi. Fundacja „Ostoja” również deklaruje konkretną pomoc w rozwiązywaniu sporów Banków z jego klientami i dłużnikami.
  W wielu sprawach pokrzywdzonych zostało wznowione postępowanie dzięki interwencji Fundacji „Ostoja”  bezpośrednio u  Ministra Sprawiedliwości RP, Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz innych instytucji mających wpływ na pozytywny przebieg dalszego postępowania.
  Fundacja „Ostoja” poszerzyła zakres pomocy udzielanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wymagającej profesjonalnego wsparcia w skomplikowanych sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości jak również pomocą w organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Każdego roku w turnusie rehabilitacyjnym udział bierze około 100 uczestników przede wszystkim są to dzieci i młodzież z najuboższych rodzin - w przeważającej części z małych wiosek, miasteczek i miast. Dzieci dotknięte są najcięższymi schorzeniami takimi jak: czterokończynowe porażenia, zespół Downa, rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, uszkodzenie centralnego układu nerwowego, zespół Lenoxa – Gastata, zespół Retta, padaczka, psychiczne upośledzenia, zaburzeniami schizotypowymi i niedorozwojem umysłowym.
  Zadaniem Fundacji „Ostoja” jest niesienie pomocy finansowej na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego, którego celem jest częściowe usprawnienie fizyczne i psychiczne uczestników turnusu. Zabiegi odbywają się codziennie. Sprzyja temu forma organizacyjna turnusu  w trakcie której uczestnicy mają zapewnione zabiegi takie jak:

- masaż klasyczny
- gimnastyka indywidualna
- ćwiczenia manualne
- krioterapia
- magnetronic
- pulsotronic
- diodynamika
- aguawibron
- lampa biv
- fotele i maty masujące
- dogoterapia

    Dochody Fundacji stanowią przede wszystkim darowizny, natomiast zgodnie ze statutem Fundacja może być zasilana poprzez subwencje, spadki, zapisy i inne nieodpłatne  przysporzenia otrzymane zarówno z terenu kraju jaki  i zagranicy. Fundacja cały swój dochód przeznacza na działalność statutową.

    Pragniemy Państwa poinformować, iż nasza Fundacja „Ostoja” została wpisana na listę organizacji pożytku publicznego dnia 6 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873).  

   

Numer konta bankowego: 58 1020 4027 0000 1302 0390 4653
Aktualności O fundacji Multimedia Linki Kontakt
xhtml css
Odwiedzin 6607964(7313054)